Покана за празник - 25 ОКТОМВРИ - ДЕН НА ОБЩИНА БОРОВАН