Oще един спечелен проект в община Борован

            На 02.11.2009 год. кметът на общината г-н Петър Цветковски  подписа още един договор по проект "Община Борован инициатор за развитие на  социалната икономика в общината".

           Водеща организация е община Борован ,  а  партньор е Петьо  Станев  .

           Проектът е на стойност  148.000 лв. за развитие на дърводелски цех.