Изтичат сроковете за плащане на данъци

       Общинска Администрация Борован уведомява физическите и юридически лица на територията на Община Борован , че сроковете за доброволно плащане на задълженията за настоящата 2009 година регламентирани в Закона за местните данъци и такси по видове данъци изтичат както следва:

- Данък върху превозните средства - 30 Септември

-Патентен данък - 31 Октомври

-Данък недвижими имоти и Такса смет - 30 Ноември

     Не внесените в упоменатите срокове данъчни задължения ще се събират заедно с лихвите по реда на Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс.