Спечелен проект "Обществена трапезария "в Община Борован

 

    Община Борован  спечели проект за разкриване на обществена трапезария към Фонд „Социално подпомагане" от Министерство на труда и социалната политика. Стойността на проекта е 18 700 лв.  Кухнята ще обслужва социално слаби и хора изпаднали в затруднено положение. „Благодарение на проекта ще предложим храна за 100 души" – поясни кметът на община Борован – Петър Цветковски.

  Срокът за реализацията на проекта е от 01.12.2009 до 31 март 2010 г.