Национален конкурс за поезия "Иван Нивянин ", 2010

         ОБЩИНА БОРОВАН, СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ,

          ВЕСТНИК „СЛОВО ПЛЮС”, ЧИТАЛИЩЕ „ЦАНИ ИВАНОВ” –      БОРОВАН

                                              И КМЕТСТВО – СЕЛО НИВЯНИН

                                  О  Б  Я  В  Я  В  А  Т

                   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

                                     „ИВАН НИВЯНИН”,2010 г.

 

§         ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМАТ ПОЕТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА, ИЗДАЛИ   КНИГИ ПРЕЗ 2008 и 2009 г.

 

§         НАГРАДАТА ЩЕ БЪДЕ ВРЪЧЕНА НА 28 МАЙ 2010 г., В РАМКИТЕ НА МАЙСКИТЕ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ, В 

      Б О  Р О В А Н.

 

§         КНИГИТЕ В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА СЕ ИЗПРАЩАТ НА АДРЕС :

                                              3 240 БОРОВАН, ОБЛ. ВРАЦА

                                              ул. „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 1

§         ЧИТАЛИЩЕ „ЦАНИ ИВАНОВ” / ЗА КОНКУРСА „ИВАН НИВЯНИН”/

 

§         КРАЕН СРОК:  7 МАЙ 2010 г.

§         СПРАВКИ:         МОБ.ТЕЛ.  0896/ 709-641

 

                                                                    К М Е Т  НА

                                                                    ОБЩИНА БОРОВАН:     

                               / ПЕТЪР ЦВЕТКОВСКИ /

  

 

        С   Т   А   Т   У   Т

                           НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

                                           „ИВАН НИВЯНИН”, 2010 г.

 

·       Националният конкурс за поезия „ИВАН НИВЯНИН” е учреден с решение на Общински съвет – Борован през 1979 г.

 

·       През годините победители в конкурса са били:  Орлин Орлинов, Тодор Харманджиев, Матей Шопкин, Лъчезар Еленков, Петър Динчев, Цветан Илиев,  Драгомир Шопов, Надя Попова и Андрей Андреев.

     

                                            Ще минат дни – в строеж огромен

                                                   народът ни ще е зает;

                                                   но той за мен ще пази спомен,

                                                   за мен – героя, млад поет !

                                                                               Иван     Нивянин

 

               А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

         1. Националният конкурс за поезия на името на Иван Нивянин се  посвещава на падналия в борбата против фашизма поет.

         2. Конкурсът се организира от Община Борован, Съюза на  българските писатели, вестник „Слово плюс”,читалище „Цани Иванов”-Борован и Кметство – село Нивянин.

         3. Конкурсът се провежда под патронажа на Кмета на       

             Община-Борован.

         4. За подготовката,популяризирането и организацията на конкурса се създава организационен   к о м и т е т   с

представители на Община Борован, Съюза на българските писатели,  вестник „Слово плюс” и читалище „Цани Иванов”. 

 

         5. Националният конкурс за поезия „Иван Нивянин” се провежд  ежегодно в Борован на 28 май.

         6. Книгите изпратени за конкурса се оценяват от ж у р и,което  излъчва Националната награда.Журито се определя от Съюза на българските писатели,Община Борован и вестник „Слово плюс”, и се утвърждава от Кмета на Община Борован.

         7. Националната награда „Иван Нивянин” не се връчва за книги, издадени посмъртно.

 

                Б. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

          1. За Националната награда „Иван Нивянин”могат да

              кандидатстват български поети,издали поетични книги  през 2008 и 2009 г.

          2. Книгите, участвали в конкурса не се връщат на авторите, а се даряват на библиотеките в Борован и Нивянин.

          3. Краен срок за изпращане на книгите: 7 май 2010 г.

         

                 В.НАГРАДА НА КОНКУРСА

           Авторът, определен за носител на Националната награда за поезия „Иван Нивянин”, получава пластика,парична премия в размер на 1 000 /Хиляда / лева и диплом от Община Борован.

      

            

                                        ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ