Участие на Община Борован в съвместен проект "Развитие чрез побратимяване "

         Община Борован ще работи  като  партньор  с още три общини в продължение на десет  месеца  по  европейски проект  "Развитие чрез побратимяване "  спечелен от Община Новаци Република  Македония.

       В рамките на проект за регионално сътрудничество на 15,16 и 17 февруари  в Прилеп се състоя първата среща на кметовете на общини Борован - България, Новаци - Македония, Пустец - Албания и Куфалия - Гърция .

       На срещата кметовете споделиха структурата и начина на функциониране на своите общини и обсъдиха възможностите за развитие, нуждата от сътрудничество и обмяна на идеи, и от планиране на съвместни проекти.

       Кметът на Новаци Лазар Котевски посочи общите интереси на общините, които имат проблеми главно в инфраструктурата. Той подчерта, че особено ценен е опитът на общините от Гърция и България, които са членки на Европейския съюз.

       Инициаторът на проекта община Новаци съобщи, че са планирани срещи и в останалите три общини през следващите 10 месеца. Втората среща през месец април ще бъде в Община Пустец - Албания по проблемите на образованието ,третата ще бъде през месец юни в Община Борован - България.

       На последната среща в Гърция би трябвало да се предложат проекти, с които да се кандидатства за средства от Инструмента за предприсъединителна помощ на Европейския съюз.

       Проектът за регионално сътрудничество се финансира от Европейския съюз със субсидии от 147 000 евро в рамките на програмата "Ситизъншип проджект".