Развитие на Проекта " Побратимяване на градове"

 

За първи път на една обща маса  седнаха четири Балкански кметове с цел-развитие в региона

Проектът "Развитие и побратимяване” е отлично начало.
 
Едмонд Темелко-кмет на Община Пустец - Албания
Лазар Котевски-кмет на Община Новаци-Македония
Петър Цветковски-кмет на Община Борован - България
Димитрос Белидис-кмет на Община Куфалия-Гърция

       Този проект, в който като лидер в региона и носител се явява Община Новаци от Република Македония, обедини четири селски общини от четири държави. Още един мъдър ход на кметовете за развитие в региона, и то на всички възможни нива. От дипломатическо ниво-с присъствието на четирима кметове на общините Новаци, Пустец, Борован и Куфалия от четирите държави, Македония, Албания, България и Гърция, на ниво експерти-юристи, консултанти и преподаватели до местно население, което подкрепя инициативите и участва в работните срещи и решаването на проеблемите и приоритетите на местно ниво.

     Проведоха се редица дейности в тридневното общуване и ефективна работа, което беше предшествано от няколко седмици работа и подготовка. Събитието се проведе в Кристал палас в Прилеп.
Проведоха-обучение за връзки с обществеността и работата на публичната администрация чрез прилагане на политики на ЕС.
Обучението  се проведе от съответните експерти от общините на Борован и Куфалия.
Всички коментираха  и дебатираха на темата  връзки с обществеността и работата на публичната администрация чрез прилагане на политики на ЕС ..
    -Изключително ми е приятно, че се събрахме всички заедно да представим  нашите постижения , интереси и обща стратегия необходими
 в решаването на общи проблеми. Аз виждам Община Новаци като  община  по европейски стандарти, а за да се изпълни моета виждане и виждането на гражданите от Община Новаци изисква точно такова сътрудничество, в която по-опитните ще показва своите постижения, а този, който трябва да постигне степента на развитие ще приема опит и ще се развива. Трудности в развитието имаме, това е ясно. Инфраструктурата ни е слаба точка, както и намаляването на безработицата. Чест е за мен, че ние имаме възможността да бъдем носители на този проект, а ползата  и опита от развитието на побратимяването ще оправдае нашата усилена  работа, сътрудничество и времето за постигане на бъдещи резултати.. Благодарен съм на ЕС, които прие нашата инициатива и ни позволи да реализираме  този проект .- заяви пред присъстващите Кметът Лазар Котевски от Община Новаци, Македония.

      Резултати от този семинар са:
- Обучени общински кадри от Новаци и Пустец за връзки с обществеността у,мения за използване на политиките на ЕС;
- Обучени общински кадри от Новаци и Пустец в областта на администрация за работа с политиките на ЕС;
- Експерти и членове на общността от Борован и Куфалиа представиха  своя  опит в реализирането  на политики на ЕС и преглед   на предизвикателствата , с които се сблъскват.


      Община Новаци е водеща организация в този проект. Ролите и отговорностите са координация на проекта, управление на проекта, както и координация на партньорите и осъществяването на проекта


      Корча ще бъде партньор на общината в проекта, с роля за организиране и осъществяване на предвидените дейности в региона Корча ..


      Община Борован ще бъде партньор на общината в проекта, с роля за организиране и осъществяване на предвидените дейности в България. Така от общината се очаква да  предаде опит от членството  си в ЕС и да се направи съответния принос в трансфера на знания и в законодателството на ЕС по отношение на администрацията ,на ролята и работата на общината, както и функционирането преди да стане член на ЕС и след приемането в ЕС.

    - Изненадан съм и наистина ме радва, че ние ще бъдем в състояние да помогнем в региона. Драго ми е и е чест  за нас да сме част от един проект, който е пример за Европа, че и ние от селските общини можем да бъдем полезни  за всички останали общини в региона. Въпреки , че  Борован е в ЕС, не е лесно, процесът изисква голями ангажименти и познания, но има и доста нерешени проблемите и при нас, все още имаме много нерешени проекти за развитие на инфраструктура, човешки ресурси, социалните грижи. Но заедно ще търсим  решенията .- каза Кметът на Борован, България, Петър Цветковски.

        Община Kуфалия  ще бъде партньор на общината в проекта, с роля за организиране и осъществяване на предвидените дейности в Гърция. Опитът от страна, която е членка на ЕС  е много важнен , да покаже  как да се отговори  на предизвикателствата и възможностите на дългосрочна основа

     

      - Аз използвам тази възможност да приветствам проекта и да отправя  благодарност, че община Куфалия е част от всичко това. Тук сме да сътрудничим на всички полета, готови да споделим опита си и да помогнем с всичко, което е възможно да се развиват общините от р5егионот, а особено нашите общини партньори от проекта Новаци и Пустец. Нашата община също имат трудности, но този начин може да покаже, че процесът на Европеизация  е лесен, когато се работи на всички нива. Забравили Приветствам инициативата на збратимувањето. И желая плодородна работа .- каза пред журналисти Димитрос Белидис от Оптина Куфалия, Гърция.

       Всяка една от избраните общини са подобни един на друг и имаар почти еднакви демографски характеристики.

       Като цяло целите, предвидени в този проект е в съответствие с Програмата , която допринася за развитие на чувство на европейската идентичност, основана на общи ценности, история и култура, чрез създаването на мрежа от побратимени общини, която директно ще добави стойност към демократизация и укрепване на Европейския идентичност в селските общини. Това е много важно да се вземе предвид за развитието на селските райони, което означава директен напредък на региона и насърчаване на страните, както в история и култура.

        Основните ценности на Европейския съюз ще бъдат подкрепяни от всички четири общини чрез дейности.
Този опит ще бъде от голямо значение за Пустец и Новаци в смисъл на развитие на човешките ресурси и инвестиране в активно волонтерство. На участие на заинтересованите страни в работата на местното самоуправление, чрез инвестиране на техните умения за процеса на повишаване на съзнанието за европейската идентичност. Предвидените събития имат за цел също да допринесат еднаква наличност на програмата за всички граждани.


         Този проект още веднъж оправдава ангажираността  на жените във всички сфери на живота. И този път в тази успешна история мениджъра е жена. Клаудия Лутовска е мениджър на проекта и напълно координира проекта с високо професионалния екип, съставен от учители, ръководители на отдели,


        - Опитът който имам в последната година в работата  си  с Община Новаци ми  помагат в анализа на проблемите, с които се сблъскват селските общини инициатори  на това сътрудничество. Европейският съюз ни даде възможност да покажем, че глобалното решаване на проблемите е най-добрият начин да се улесни интегрирането и изпълнението на условията, които са в основата на  процеса  и подобряване  качеството на условията за работа и живот. Честно казано  много  ми драго, че всички общини партньори имат огромна енергия и добра воля да се успее и да се сътрудничи. Кметовете в своята дипломатическа част са изпълнили още преди две години с подписването на споразумения за сътрудничество и побратимяване. Това, което следва  са още много дейности, но като един отделен сегмент бих  посочила целта да се изготви харта за побратимяване и помагало за развитие на селските райони. Тези дни ще бъде поставена и интернет страница, на която всички наши дейности ще бъдат достъпни до обществеността.         Следва събитието в Албания, в Община Пустец
- Образование и  законодателството в областта на образованието, фактическата ситуация и разрабо -тени от общините, които са в ЕС.

      - Корча е неразвита  Община ,но с невероятно голям капацитет от природни ресурси. Смятам, че проектът е от огромно значение и пряко  ще допринася за развитието на Пустец. Много е важен фактът, че именно тук ще възникнат решения и насоки, които за нас са от голяма помощ. С нетърпение очакваме събитието в Албания. При нас са отворени много въпроси от инфраструктурата, до бедност и безработица. Финансиране  ни е необходимо  за  реализиране  в този момент за нашата община. Пустец е община, която желае да сътрудничи и при нас вратите за сътрудничество са отворени .- каза Градоналчалникот на МПС-Едмонд Темелко.

   
       Подготовката вече тече , срещата  в Албания се подготвя, проведени са подготвителни семинари и технически срещи, както и насрочена среща  за средата на месец април за провеждане на семинар в Корча, Албания с присъствието на представители на четирите общини, партньори, експерти и местно население.
       В Пустец ще следват обучение в законодателството на ЕС и как да се приложи в общините,както и обучение за децентрализиция  на отговорностите в образованието, която ще се осъществява в няколко етапа.
       Очакваните резултати от тази дейност ще бъде по следния ред:
- Обучение на  общинския персонал от Новаци и Пустец за използване на законите, които се прилагат на общините с политиките на ЕС;
- Експерти и членове на общността от Борован и Куфалия,  които ще представят техния опит в извършването на политики на ЕС и преглед на тези предизвикателства, пред които са изправени, изяви от страна на младите хора и непривилегированите директно.
- Реализирано обучение  чрез теоретически  достъп и практически упражнения.