Предстоящи срещи по проект " Побратимяване на градове"

 

 

       Развитието на проекта за побратимяване, което се изпълнява от Община Новаци-Македония ,  община Борован България, община Пустец Албания, и община Kуфалия Гърция, вече даде резултати за общините от първото събитие. След няколко технически срещи, които имахме с общинските координатори, подготовката вървеше добре за първият семинар и изпълнението бе според плана. Първата страна, в която  се реализира   първата среща - семинар беше Македония. Следваща среща и семинар ще бъде  в Албания.

      В момента  се подготвят материалите за следващият семинар.
      Темата предложена в заявлението на този етап е образование и децентрализация на властта в образователната система в съответствие с регламентите на ЕС. До този момент имаме няколко работни групи и технически срещи.

      Партньори от Борован и Kуфалия са подготвени с презентации и модели, за да презентират материала, който  е необходим  на общините Пустец и Новаци.
 
      Следва техническа среща за организацията на събитието в Албания. Според нашите партньорски споразумения, времето и схемата е както следва:

Втори среща
 Дата
 Продължителност
 Място
   
Междинна-среща
 26.Maрт.2010
 1 ден
 Община Пустец, Албания
 Затворен
 
Семинар-събитие
 16, 17, и 18-ти април 2010
 3 дни
 Община Пустец, Албания
 Затворен
 
Третото среща
 
 Дата
 Продължителност
 Място
Междинна-среща
 24 May.2010
 1 ден
 Община
 
Борован България
 Факултативна


 


Семинар събитие
 11, 12 и 13-ти юни 2010

 3 дни
 Община
 
Борован България
 Факултативна
 
Четвърти среща
 Дата
 Продължителност
 Място
  
 
Междинна-среща
 28-ми юни 2010 година
 1 ден
 Община

Kуфалия  Гърция
 Факултативна
 
Семинар събитие
 16,17 и 18-ти юли, 2010
 3 дни
 Община
 
Kофалия  Гърция
 Факултативна 

        Според предвидените дейности  целта  е  резултатите да бъдат публикувани  в  подготвеният  уеб портал.

        Ние събираме Анализ и материали за стратегията за развитие и побратимяването на градове, и подготовка на Хартата на побратимените градове, като отделен документ за всичките 4 общини. Ръководството за развитие ще съдържа много полезна информация за развитие на селските райони за всички общини в региона.