3 място за ПГ "Коста Петров " Борован за " Най-добър млад автомонтьор"

        На 20 .03.2010 г.в гр.Монтана в ПТГ"Юрий Гагарин" се проведе регионалния кръг на Националното състезание по професионално направление - "Моторни превозни средства" за учебната  2009/2010 г. "Най-добър млад автомонтьор" . Учениците от ПГ по транспорт "Коста Петров" с.Борован обл.Враца ,специалност "Автотранспортна техника" - 12 клас: ВЛАДИМИР ИЛИЕВ КАМЕНОВ,МИТКО СИМЕОНОВ ТОНЧЕВ И ПАВЛИН ЕВГЕНИЕВ КОСТОВСКИ взеха участие и се класираха на трето място.Учениците с ръководител Йордан Йорданов /преподавател по специалността/ представиха и връчиха в понеделник 22.03.2010 г. на Директора на училището инж.Десислава Тодорова  награди: Грамота от Началника на РИО-Монтана , купа от регионалния кръг  "Най-добър млад автомонтьор" - отборно класиране за трето място и предметни награди.

 
       Директорът на училището инж.Десислава Тодрова благодари на класиралите се ученици и ръководителите им: Й.Йорданов и инж.Д.Стоянова, които за пореден път доказаха отлични познания по специалността.


       Учениците ще получат индивидуални предметни награди от Директора на училището инж. Десислава Тодорова.