ОБЯВА - Прием на ученици в ПГ по автотранспорт " Коста Петров " - Борован

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

„КОСТА ПЕТРОВ” – С. БОРОВАН, ОБЛ. ВРАЦА

ул. Рашо Трифонов, № 2, тел.09147/20-25, 09147/21-28,  факс.09147/25-87,

e-mail: pg_borovan@abv.bg , www.pgt-borovan.org

 

 

 

Прием на ученици за учебната 2010/2011 година

по следните специалности:

Специалност „Малък и среден бизнес”   професия „Сътрудник

в малък и среден бизнес” - дневна форма, 4 г. срок на обучение

Специалност „Автотранспортна техника”  професия „Монтьор на транспортна техника” – дневна форма, 4 г. срок на обучение

Специалност „Административно обслужване” , професия

„Офис-секретар” - вечерна форма, 4 г. срок на обучение

Балообразуващи предмети: БЕЛ, Математика и Физика

Прием по документи: Свидетелство за основно образование и Медицинско свидетелство.

Завършилите успешно курса на обучение имат следните права:

  • Придобиване на средно образование при успешно полагане на Държавни зрелостни изпити по БЕЛ и втори, избран от ученика матуритетен предмет, след 12 клас;
  • Придобиване на ІІ степен на професионална квалификация след Държавни изпити по национални изпитни програми, полагани по теория и практика на избраната професия;
  • Придобиване на право за явяване на изпити за правоспособност – управление на МПС кат.”В”, необходима за упражняване на професията „Монтьор на транспортна техника”.

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

-         подаване на документи за участие в І етап02- 06.07.2010 г.

-         обявяване списъците на І етап класиране – до  07.07.2010 г.

-         записване на приетите ученици на І етап – 08.07.2010 г.

-         обявяване на броя незаети места след І етап – 09.07.2010 г.

-         подаване на документи за участие в ІІ етап12- 13.07.2010 г.

-         обявяване списъците на ІІ етап класиране – до  14.07.2010 г.

-         записване на приетите ученици на ІІ етап – 15-16.07.2010 г.

-         обявяване на броя незаети места след ІІ етап – 19.07.2010 г.

-         подаване на документи за участие в ІІІ етап20-21.07.2010 г.

-         обявяване списъците на ІІІ етап класиране – до  22.07.2010 г.

-         записване на приетите ученици на ІІІ етап – 23-26.07.2010 г.

-         обявяване на броя незаети места след ІІІ етап – 27.07.2010 г.

-         попълване незаетите места след ІІІ етап класиране – до 01.09.2010 г.

Транспортът на ученицие от селата по местоживеене до училището е безплатен!!!