Ремонт на ОУ " Отец Паисий" - Борован

            На  10.05.2010г. започна основен ремонт  на ОУ " Отец Паисий " - Борован  по Програмата за енергийна ефективност на  стойност  1,250.000 лв. Обществената  поръчка  бе  спечелена  от  фирма " Енемона "АД  гр. София. Ремонтът  трябва  да  приключи  до  30.08.2010г.