24 май ден на славянската писменост и култура

        Още  от  ранна  утрин  площадът  беше  огласен от  изпълненията  на   борованската  духова  музика , а празникът  започна   в 10.30 ч. със  словото на г-жа  Анастасия  Лозанова - началник отдел  " Образование , култура  и здравеопазване " към общинска  администрация   в  прослава   делото  на светите  братя . Пред  надошлите  хора  на празника се представиха  колективите при читалище "Цани  Иванов " и ОДК " Маша  Белмустакова".