Приключи конкурсът за най - хубав и подреден дом в Община Борован

              На 02.06.2010г. приключи конкурсът  за най-хубав и подреден дом в Община  Борован. Ще ви представим   хубавите къщи  впечатлили  комисията .

с. Борован

1.Георги  Кунчев
ул." Патриарх  Евтимий" 14

2.Иван Гергов  Диковски
ул." Изварковец " 26

3.Симеон  Бичовски
ул."Лозарска " 9

4.Максим  Иванов  Бичовски
ул."Лозарска "3

5.Ирена  Урданова  Нечовска
ул."Велчовска" 2

с. Малорад

1.Петър  Цолов  Герговски
ул."Ангел Бърдарски " 17

2.Боян Митков  Боянов
ул." Димитър  Благоев " 5

3.Светослав  Димитров  Георгиев

с. Добролево

1.Цветан  Тодоров  Атанасов
ул." Христо  Ботев " 7

2.Красимира   Иванова
ул." Кирил  и Методий" 8

3.Тони  Маринов  Тодоров
ул." Средна  гора " 8

с.Нивянин

1.Гошо  Иванов  Георгиев
ул."Максим Горки " 2

2.Снежана  Иванова
ул."Йоцо Горанов"5

3.Радосла Маринов
ул."Максим Горки " 8

с.Сираково

Нама направeни предложения.

     Комисията  беше доста затруднена в избора на най-красивите   къщи , но въпреки всичко се стигна до следното класиране.

Класиране

1място - Семеен имот  с.Малорад ул."Цветан Дуцов" 7  собственост на Светослав Димитров Георгиев  с парична награда от  200 лв. , грамота за 1 място и плакет на Община Борован.

2 място - Семен имот с. Добролево ул."Средна гора " 8  собственост на Тони Маринов Тодоров  с грамота  за 2 място и плакет на Община Борован.

3 място - Семеен имот  с.Борован ул."Лозарска " 9  собственост на Симеон  Цветанов  Бичовски с грамота за 3 място и плакет на Община Борован
 

      Наградите   на  победителите  ще бъдат  връчени  лично  от Кмета на  Общината  г-н Петър  Цветковски  на  9.06.2010г от 10.00 часа в  общината.
     
     
Такива къщи има доста в община Борован ,които предразполагат развитие на селски туризъм  , съчетан с традициите и обичайте на всяко  село  можем да събудим интерес  .