Борован посрещна гости от три балкански държави

        Борован посрещна гости от  Македония , Гърция  и  Албания   от 11 до 14 юни  водени от кметовете  на  общините   Новаци - Лазар  Котевски  - Македония  ,  на Куфалия - Димитрос  Белиди  - Гърция  и  на  Пустец - Едмонд  Темелко - Албания. На тази среща  бе  изработена  стратегия   за  съвместно  икономическо   развитие  и   харта за побратимяване и сътрудничество  между  балканските    общини. Както вече   знаете  проектът  бе  спечелен  от Република  Македония  - Община  Новаци  и се финансира от ЕС в рамките на програмата  " Citizenship"  на стойност 160 000 евро.
        Проектът , по който ние сме партньори , е първият  подобен не само на Балканите  , но   и в цяла  Европа , каоментира  кметът  на Борован  Петър  Цветковски  . Пред  гостите  от  Македония , Албания  и  Гърция  бяха  представени  два  филма  за  управляваната  от  него  община.
        Първият  показа  населеното  място  преди  приемането  на  България  в ЕС ,  вторият    на  направеното  в   Борован  в  рамките  на  29  проекта , изпълнени  откакто  страната  ни  е  пълноправен  член  на  ЕС.
       Последният  етап  от  проекта  ще  бъде  в  Гърция ,  в  края  на  месец  юли  и  там  ще  бъде  подписана  харта  за  побратимяване  и  развитие на общините  в 7  области : Икономическо развитие , Туризъм , Култура  и  национално  богатство  , Наука  и  спорт , Неправителствен  сектор  и поддръжка от  местната  власт , Евроинтеграция  ,  Земеделие  и  околна  среда.