Месец Април - месец на пролетното почистване

      Уважаеми  жители  на  община  Борован , месец  Април  е  обявен  за  месец  на  пролетното  почистване  и  залесяване . Общинската  администрация  в две  поредни  седмици  ще  се  включи  в  почистването  на  всички  села  от  общината  и  залесяване  на  акация  в  различни  местности.
       Призоваваме  Ви  и  вие  да   се  включите  като  почистите  дворовете  ,къщите  и  уличните  пространства.   Нека  направим  по - чисти   и красиви    местата , където  живеем .
       Включете се и в конкурса  обявен от  общината  "Хубавите  къщи " - 2011г.