7 април - празник на здравните работници

      На 7 април отбелязваме Международния ден на здравето. Той се чества се от 1950 г. - годишнина от влизането в сила през 1948 г. на устава на Световната здравна организация.

      През юли 1946 г. е свикана Международна конференция по въпросите на здравеопазването. Приетият на нея Устав служи като основа за създаването през 1948 г. на Световната здравна организация.

      Международният ден на здравето се чества и като - Ден на здравния работник в България - определен с Разпореждане 32 на Министерския съвет от 6 февруари 1964 г.

     На  този  ден  здравните  екипи от  община Борован празнуваха  своя професионален празник.Кметът Петър  Цветковски на тържествена среща  поздрави медиците  и им пожела здраве и всеотдайност към  пациентите  в  общината.