"Езикът на северозапада "

Народно  читалище  " Цани  Иванов " - Борован 

 О Р Г А Н И З И Р А

" Езикът  на  северозапада  "

Творческа  среща  с  Огнян  Пищиков " в  художествена  галерия  " Владимир  Ганецовски " Петък , 29  април , 16.30 ч.