IV-ти регионален фолклорен събор „БОРОВАН- 2011”

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЦАНИ ИВАНОВ” БОРОВАН

 

О Р Г А Н И З И Р А  

IV-ти  Регионален фолклорен събор „БОРОВАН – 2011”

 

Фестивалът се провежда под патронажа на Кмета на Община Борован   г -н ПЕТЪР ЦВЕТКОВСКИ

 

                               Р Е Г Л А М Е Н Т

 

Регионалният фолклорен събор „Борован -2011” ще се проведе на 20 май 2011г.от 10.00ч. на централния площад в Борован.

                               

         В събора могат да участват:

- танцови състави

- ансамбли

- групи за народни песни

- народни хорове и оркестри

- инструментални фолклорни състави

- индивидуални изпълнители

 

За участие в събора няма възрастови ограничения.Изпълнителите си осигуряват музикален съпровод на живо,синбек на CD или аудио касета.

 

              Ще се присъдят следните награди:

 

-         Грамоти за добре представили се колективи

-         Награди за най - добър /а/: ансамбъл,танцов състав,група за народно пеене,народен хор и оркестър,инструментален състав,индивидуален изпълнител.

-         Голямата награда на фестивала

-         Специална награда за изпълнение на песни на Маша Белмустакова и Иван Пановски.

 

Времетраене на изпълненията:

 

- индивидуални изпълнители               до 10мин.

- групи за народно пеене,народни хорове и оркестри                                                до 15мин.

- танцови състави                                  до 20мин.

- ансамбли                                             до 30мин.

 

Транспортните разходи са за сметка на гостуващите колективи.

Желаещите да участват попълват заявка по приложения образец и я изпращат до 18.05.2011г. на адрес :

с.Борован 3240, обл Враца , ул.Хр.Смирненски №1  Народно Читалище „Цани Иванов” за Никола Иванов Александров

Както и на електронния  адрес:ob_borovan@abv.bg

 

 Тел: 0893354175- Н.Александров

 

 

 

                                                         ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

в IV-я регионален фолклорен събор „БОРОВАН- 2011”

   

ОБЩИНА:..................................................................................................

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО:..............................................................................

 

ЧИТАЛИЩЕ:..............................................................................................

 

ТЕЛЕФОН:..................................................................................................

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:............................................................................

 

художествен

колектив:............................................................................................

ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ:........................................................

 

БРОЙ УЧАСТНИЦИ:..................................................................................

 

РЕПЕРТОАР: /Наименование на отделните изпълнения/ музика,текст,обработка,хореография,постановка,съпровод,

времетраене.

 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................