Програма за провеждане на Общински футболен турнир - Борован 2011


Програма

за   провеждане  на  Общински  футболен  турнир  -   Борован   2011

Турнирът е част от майските културни празници " Борован -  2011 " и е под патронажа на Кмета  на  Община  Борован - г-н Петър  Цветковски .

Време на провеждане : 16 - 27 май 2011г.

Място на провеждане : Спортната площадка на ПГ "Коста Петров"

Участващи  отбори :

1."Гимназия" ПГ по транспорт

2."Ботев" / Сираково /

3."Италия"

4."Сила" / Ямбол /

5."Малорад" / Малорад /

6."Кристиян  777"

7."Пакост" ПГ по транспорт

8."Агротрейд"

Група  А

1.Сила / Ямбол /

2.Пакост

3.Италия

4.Малорад

Група  Б

1.Гимназия

2.Ботев / Сираково /

3.Кристиян 777

4.Агротрейд

 

                                    Система  " Бергер" / за четири отбора/

Програма

16 май  2011 г. / понеделник/

18.00 ч. група  А /1-4 /  Сила Ямбол  -  Малорад             

19.15ч. група  Б / 2-3 /  Сираково   -   Кристиян 777              

          

17 май  2011 г. / вторник /

18.00ч. група  Б /1-4 /  Гимназия   -   Агротрейд

19.15ч. група А /2-3 /   Пакост   -   Италия     

 

18 май 2011г./сряда/

18.00ч. група А /1-3/    Сила Ямбол   -   Италия         

19.15ч. група Б /2-4/    Ботев Сираково - Агротрейд

 

19 май 2011ч. /четвъртък/

18.00ч. група Б /1-3 /   Гимназия   -  Кристиян 777                     

19.15ч. група А /2-4/    Пакост       Малорад           

 

23 май 2011г. / понеделник/

18.00ч. група А /3-4/    Италия   -  Малорад                                    -

19.15ч. група Б /1-2/    Гимназия – Сираково

 

25 май 2011ч. /сряда/

18.00ч. група Б /3-4 /   Кристиян 777  -  Агротрейд               

19.15ч. група А /1-2/    Сила Ямбол    -   Пакост     

 

26 май 2011г. / четвъртък/

18.00ч. 1-ви от гр. А - 2-ри от гр.Б                                  

19.15ч. 1-ви от гр.Б - 2-ри от гр. А                                    

 

27 май 2011г./петък/

18.00ч. мач за 3-4 място 

19.15ч. мач за 1-2 място       

 

 

20.15 ч. Награждаване на победителите в турнира.