Конкурс "Хубавите къщи " - Борован 2011 г.

            Конкурсът  "Хубавите  къщи " - Борован  2011г. приключи  , а  участниците  бяха  10  от  Борован - 5   , Малорад - 2  и  Добролево - 3.
            Комисията  определена  със  заповед  на  кмета  на  общината бе в състав : Цеца  Петрова  Петрова  - Директор  на  Дирекция  "  Устройство  на  територията " , Иванка  Пелева - Еколог в общината  и  Пламен  Христов - Началник отдел  " Местни  данъци  и  такси ".Те посетиха  домовете, където бяха  много  приятно  изненадана  от  подредените  дворове   и  гостоприемството  на  собствениците.
           Участниците в конкурса :

с.  Борован

Георги  Иванов  Кунчев
Иван Димитров  Бандоловски
Анелия  Христова  Крумова
Гергана  Димитрова  Митева
Валентин  Василев  Боянкински

с. Малорад

Иван  Даков  Стаменов
Галина  Динкова  Бешовишка

с. Добролево

Маргарита  Георгиева  Ненкова
Иванка  Лилова
Ивайло  Станимиров  Иванов
           
               Класацията  обявена от  комисията  :
1 място -  Валентин  Василев  Боянкински  - с. Борован
2 място - Георги  Иванов  Кунчев                    - с. Борован
3 място - Иван  Даков  Симеонов                   - с. Малорад
3 място - Анелия  Христова  Крумова            - с. Борован

                                                        Честито  на  победителите.