Актуални съобщения

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВАН, УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ ОТ 01.07.2024Г.

Е СМЕНЕНА ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА . 

обслужваща банка „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ  АСЕТ БАНК ”

IBAN: BG 84 IABG 7494 8402 9166 01    

BIC: IABGBGSF