Археологически местности

Местността „СТРУГАРКА” 4 км южно от Борован, под Борованската могила
Местността „ТИХОВ ЛЪГ” 4 км североизточно от Борован
Местността „ЛАПЧОВЕЦ” 4 км източно от Борован
Местността „ЕЗЕРОТО” 4 км северно от Борован
Местността „ПЧЕЛИНЯ” 3 км северозападно от с. Малорад
Местността „МЕШАНИ БАРИ” 2 км северно от с.Малорад
Римско селище /І-ІІІв./ в източната периферия на с Нивянин
Местността „КОПАНА МОГИЛА” 1.5 км източно от с. Нивянин
Местността „БЕЛИЛКИТЕ” 2 км източно от с. Нивянин