Банкова сметка и кодове за видове плащане

ЗА ПРИХОДИ ПО ЗМДТ И ТАРИФИ НА ОБЩИНА БОРОВАН:

обслужваща банка „Инвестбанк” АД

 

IBAN: BG 11 IORT 7373 8401 6928 00    

BIC: IORT BGSF


КОДОВЕ ЗА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ:

Код Вид данък
442100 Данък недвижими имоти
442400 Такса битови отпадъци
442300 Данък моторни превозни средства
442500 2,3% данък придобиване
441400 Годишен патентен данък
442800 Туристически данък
448007 Административни услуги
448001 Технически услуги
446500 Глоби
448013 Такса куче
4414002 Данък таксиметров превоз