Читалище "Васил Левски" с. Нивянин


ЧИТАЛИЩЕ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ -1908„
с. НИВЯНИН общ . БОРОВАН обл. ВРАЦА


През 50-те години на миналия век един от най-възрастните и просветени учители - Цветко Маринов Гаврилов изнася доклад ,който обхваща исторически данни за селото и много културни ,църковни и други сведения .

Един от основните моменти ,за които се споменава в доклада е ,че Васил Левски е идвал и село Джурилово, при неговия дядо Гаврил Гакьов /фамилия Гакьовци /Той е препоръчал да се създаде читалище и в село Нивянин .

Един от основателите на / Джуриловското / Нивянското читалище е именно Цветко Маринов и по негово предложение читалището ни е кръстено „ Васил Левски „ .
През 1908 год. група учители - Цветко Маринов Гаврилов ,Кузман Томов ,Начко Петков ,Нейко Йотов ,Божко Йотов ,Никола Харалампиев и други полагат основите на читалището .
Първото ръководство е: Никола Харалампиев -председател , Божко Йотов- секретар – касиер ,Нейко Йотов - член , Илия Атанасов - член .

Тогава читалищното ръководство се е наричало управителен съвет .Първата проява на новообразуваното читалище е подготвената и дадена вечеринка на наша сцена .Пиесата е „ Многострадалната Геновева „- подготвена от Нивянски учители .

Много години читалището се е помещавало в Тетевенската къща - къщата на дядо Григор Йотов .

Активни читалищни дейци са :Илия Съботинов , Никола Лазаров ,Илия Велчев ,Евтим Иванов ,Кузман Николов ,Христо Недков ,Цветко Илиев ,Вуто Петров .Сред тях се редят и по- младите : Иван Недков - Нивянин ,Найден Нейков ,Илия Димитров и много други .

От по-младите активно работи Иван Нивянин ,който е душата на всяка инициатива и мероприятие .

За построяването на читалищната сграда се основава фонд още през 1928 г. Благодарение на тогавашните кметове било решено да се строи читалищна сграда заедно с общинската сграда .Била обзаведена хубава сцена с хубави декори ,а салонът с хубави столове .
Библиотеката на читалището най-напред била в Тетевенската къща .Данни за движението на библиотечния фонд имаме от 1962 г.

Народния женски битов хор при читалището е основан през 1955г. с ръководител Христо Йорданов .Хорът през своето дългогодишно съществуване е изнесъл над 10 самостоятелни концерта и над 70 програми ,участвал в местни и регионални прегледи на художествената самодейност .

Друг виден деец на музикалното изкуство от село Нивянин е и Йото Велчев Нанов - известният капелмайстор на военните оркестри в българската армия . И днес на входа на читалището стои неговата паметна плоча .След 9. септември Велчев става капелмайстор на Кумановския полк с чин - капитан , а по-късно на военните оркестри в Берковица , Никопол ,Враца ,Оряхово.Дълги години е преподавател във Военното музикалнво училище.

Годините минават и поколение след поколение поемат щафетата на своите предци и с желание и плам работят в читалището ни .

Културно-масовата дейност на читалището от 1999г. и до днес поддържа изцяло пенсионерски клуб „ Млади сърца „ с ръководител Василка Марковска В жарко лято и в най-студени зимни дни жените от клуба ,въпреки ,че вече са на възраст и трудно се движат идват в читалището ,провеждат репетиций и с желание участват във всички възможни мероприятия .Певческата група участва във всички прегледи на художествената самодейност ,където са канени . Получили са множество грамоти за добро и отлично представяне .

От шест години клуба работи съвместно със самодейна младежка група за песни и танци ,които с народни песни и танци вземаха активно участие във всички празненства през периода 2005 – 2010 год. и показаха своята любов към танца и музиката ,затова ги нарекохме „ Влюбени сърца „

Продължава да функционира библиотеката към читалището с над 9600 тома библиотечен фонд .Към читалището е оформена етнографска сбирка с предмети от народния бит .