Художествена галерия

През 1981 год.,във връзка с честването на 1300 годишнината от основаването на българската държава, борованската общественост има собствена художествена галерия.

Свои художествени творби даряват художниците Владимир Ганецовски, Цено Ценов,Христо Велков и Димитър Ганчев-възпитаници на Борованската гимназия;Димитър Шонев, Людмил Младенов ,Крум Панов, Георги Тишков, Георги Тошев, Петър Ненов, Вълчан Вълчинов и др. от групата на врачанските художници и студентите Цвета Бонева, Зоя Митева, Стоян Божилов, Петър Къчев и Кирил Беков.

От 1981 до 2005г.се е помещавала в различни сгради,  с уредник Андрей Симеоновски.

От месец май 2008 год.художествената галерия зае подобаващото й се място с много добро архитектурно оформление в сградата на читалището.Официално беше открита от проф.д-р Иван Маразов и носи името на художникът от Борован  Владимир  Ганецовски .

Художествената галерия играе съществена роля за възпитанието на подрастващите поколения, за запазване на духовността и ценностите, за издигане на народностния дух на българина в този край.