Месторождение:С. СИРАКОВО

Образование:СРЕДНО СПЕЦИАЛНО

Професионална квалификация: ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ