Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите на президент и вицепрезиденти на републиката на 13 ноември на основание чл.39, ал.1 от ИК
12.09.2016 14:03
Свали
Съобщение за провеждане на обучение на членовете на СИК
12.09.2016 14:04
Свали
Списък на заличени лица от избирателните списъци в изборите за президент вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. на основание чл.39, ал.1 от ИК.
12.09.2016 14:05
Свали
Списък на заличени лица от избирателните списъци в изборите за президент вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. на основание чл.39, ал.1 от ИК.
12.09.2016 14:06
Свали
Покана за консултации относно определяне на подвижна секционна избирателна комисия Борован
12.09.2016 14:06
Свали
Заповед за забрана на продажбата на алкохол в деня за размисъл и изборния ден
12.09.2016 14:07
Свали
Заповед за избирателни секции в които могат да гласуват гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението

12.09.2016 14:07
Свали
Заповед за забрана за поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост
12.09.2016 14:08
Свали
Информационен лист Национален Референдум
12.09.2016 14:09
Свали
Съобщение относно подаване на заявление за гласуване
12.09.2016 14:09
Свали
Образци на заявления за подаване за гласуване
12.09.2016 14:12
Свали
Покана за провеждане на консултации за съставяне на СИК Борован за произвеждане на избори ПВР/НР 2016г.
12.09.2016 14:12
Свали
Решение № 11 от 22.09.2016г. на Рик Враца - относно определяне общия брой на всички членове на секционни избирателни комисии, определяне броя на членовете на избирателните секции в Шести изборен район - Врачански за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум на 6 ноември 2016г., разпределяне местата в ръководствата и местата за членовете в секционните избирателни комисии в Шести район – Врачански, съобразно Методика на Централната избирателна комисия, обявена с Решение № 3524-ПВР/НР/16.09.2016 г. на Цик
12.09.2016 14:13
Свали
Заповед № 300 за избирателни списъци
12.09.2016 14:14
Свали
Избирателни списъци
12.09.2016 14:15
Свали
Образуване на избирателни секции на територията на Община Борован, за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на РБ и национален референдум на 06.11.2016 година.
12.09.2016 14:15
Свали
Заповед за определяне на комисия за осъществяване на организационно - техническата подготовка при произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на РБ и национален референдум на 06.11.2016 година
12.09.2016 14:16
Свали