Указ № 88 на Президента на Република България за насрочване на нов избор за общински съветници в община Борован, област Враца, на 23 юни 2024 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 02.04.2024 г.)

списък на заличените лица
12.06.2024 13:39
Свали
ЗАПОВЕД АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ - ИЗБОРИ 23.06.2024
23.05.2024 16:48
Свали
ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Борован , включително и за съставите на Подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за провеждане на нови избори за общински съветници на 23 юни 2024 г., насрочени с Указ № 88 Президента на Република България.


15.05.2024 09:17
Свали
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

08.05.2024 16:12
Свали
Заповед за местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на община Борован за нов избор за общински съветници в община Борован, област Враца, на 23 юни 2024 г., както следва:
08.05.2024 12:20
Свали
Заповед №138 от 26.04.2024г. за образуване на секции за нов избор общински съветници община Борован
29.04.2024 12:49
Свали