Новини

Поздравителен адрес по повод 8 ми април международен ден на ромите
 08.04.2016 09:26

Скоро община Борован ще има модерни лекарски кабинети
 07.04.2016 08:30

През месец  март 2016

Поздравителен адрес по повод Деня на Здравните работиници
 07.04.2016 08:20

По повод  7 – ми април Международния ден на здравния ра

Обява за провеждане на процедура за подбор на работодатели от Дирекция Бюро по труда Бяла Слатина
 05.04.2016 14:14

Обява за провеждане на процедура за подбор на работодатели от Дирекция Бюро по труда Бяла Слатина

Съобщение ЧЕЗ
 04.04.2016 10:15

ЧЕЗ Разпределение България АД предупреждава, че поради извършване на профилактика на В/СТ"Борован" на дати 05 и 06 април 2016г.от 9,30 до 16,00 часа, ще има краткосрочни прекъсвания на ел.захранването за неустановено време.

Писмо на омбудсмана г-жа Мая Манолова във връзка с национална инициатива "Великден за всеки"
 29.03.2016 16:14

Кмета на община Борован инж.Десислава Тодорова, поднесе поздравителен адрес по повод патронния празник на ОУ“Отец Паисий“ с.Борован и 1
 23.03.2016 12:46

На 22.03.2016 година, учениците и учителите на Основно училище „ Отец

НОВИ КОНТЕЙНЕРИ ТИП „БОБЪР„ В ОБЩИНА БОРОВАН
 17.03.2016 10:42

След закупуването и въвеждането  в експл

В ОБЩИНА БОРОВАН РАБОТНИЦИ ЩЕ ПОДДЪРЖАТ МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „БОТЕВ ПЪТ „
 16.03.2016 11:37

Във връзка с реализирането на Национална програма „Клио“ на Община Борован са предоставени четирима работници – двама за с.Борован и двама за село Добролево.  Наетите са безработни лица за поддържане и опазване

ОБЩИНА БОРОВАН Е ОДОБРЕНА АДМИНИСТРАТИВНО НИВО ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.
 15.03.2016 16:16

Община Борован е одобрена на административно ниво по конкурсна процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или тър

Отворено писмо
 14.03.2016 15:45

ДО ВСИЧКИ ПЕЧАТНИ И ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В ОБЩИНА БОРОВАН БЕШЕ ОБСЪДЕН ГОДИШНИЯТ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОДИНА
 10.03.2016 11:24

ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
 09.03.2016 10:53

ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА  ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Поздравителен адрес по повод 8 - ми март Международен ден на жената
 08.03.2016 09:28

 ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 

Община Борован тържествено отбеляза 3 ти март
 03.03.2016 14:53