Новини

Самоуправство от страна на кмета на с. Нивянин
 19.06.2015 16:28

Разпределяне на квоти за почистване на речните корита
 10.06.2015 16:17

На заседание в Областната администрация, проведено на 08.06.2015 г. кметовете на общините от област Враца разпределиха отпуснатите квоти за почистване на речните корита с цел превенция на наводненията.  Кметът на Община Борован инж. Десисл

Стартира нова социална услуга в Община Борован
 09.06.2015 12:52

От 08.06.2015 г. стартира предоставянето на социалната услуга „ Личен асистент“ по проект „ Нови възможности за грижа“, ф

Заповед № 184/04.06.2015 г.
 04.06.2015 13:01

Заповед № 184/04.06.2015 г. на Кмета на Община Борован  инж. Десислава Тодорова

На вниманието на собствениците на пасищни селскостопански животни
 02.06.2015 14:53

Комисията за разпределяне на общинските пасища, мери и ливади, уведомява всички участници в процедурата по чл. 37 и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, на основание чл. 37и, ал. 9 от ЗСПЗЗ, че могат да подадт заявление в срок до 10.06.2015 г. за допълнително разпределе

Ботеви дни 2015
 01.06.2015 09:31

„ Няма истински българин, няма истински патриот в нашата страна, който от дете да не е закърмен

Връчване на национална награда за патриотична поезия „ Иван Нивянин“ 2015 г.
 29.05.2015 14:52

За поредна година бяха връчени наградите патриотична поезия „ Иван Нивянин“ . Иван Нивянин остави името си в историята и бъдещето на с. Нивянин със своите стихове, с личните си ка

Обявление за изработен проект за ПУП с.Борован, местността Рога
 29.05.2015 11:25

Протокол за окончателно разпределение на общински пасища, мери и ливади между стопани отглеждащи пасищни животни, по реда на чл.37 и ал.7 от
 28.05.2015 16:35

Протокол за окончателно разпределение на общински пасища, мери и ливади между стопани отглеждащи пасищни животни, по реда на чл.37 и ал.7 от  ЗСПЗЗ за стопанската 2014-

Обява Бюро по труда
 27.05.2015 09:03

Заповед № 174/ 25.05.2015 г.
 26.05.2015 14:01

Заповед № 174/ 25.05.2015 г.  на кметът на Община Борован инж. Десислава Тодорова за безопасно  организиране и провеждане на жътвена кампания 2015 г.

Традиционен прием на Президента на Република България
 25.05.2015 10:46

Тържествено отбелязване на 24 май деня на Славянската писменост
 25.05.2015 09:27

Децата от Община Борован изнесоха кратка програма по случай празника на славянската писменост и култура. „ По случай светлият празник пожелавам на всички културни и просветни дейци здрав

Становище от Държавно предприятие " Радиоактивни отпадъци"
 23.05.2015 17:21

Съгласно чл. 17 ал. 5 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, Община Борован предоставя  обществен

Поздравителен адрес по случай 24 май
 22.05.2015 11:35