ОУ "Отец Пайсий" с. Борован

ОУ „ ОТЕЦ ПАИСИЙ” - СЕЛО БОРОВАН, ОБЩИНА БОРОВАН

Училището е  ремонтирано  по  ПРОЕКТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ И ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ И СЪПЪТСТВАЩИ РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА СГРАДАТА НА
 

Източник на финансиране – Община Борован по договор за изпълнение на инженеринг за енерго-ефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за  Сградата на ОУ „ Отец Паисий”- село Борован,община Борован ”

Стойност на проекта –  1 242 511  лв  / 624 255 € /

Срокът за изплащанена инвестицията от Възложителя е 7 години

Цел на проекта: Да се гарантира годишно потребление на енергия от сградите, което ще осигури постигането на не по-малко от 40 % годишна икономия на енергия, определена спрямо базисното годишно потребление на енергия от сградите.

Сградата бе тържествено открита на 15.09.2010 г. от Президента на Република  България г-н Георги  Първанов.