ОУ "Св.св. Кирил и Методий" с. Добролево

Училищни ателиета „Културното многообразие на област Враца” като партньор на РИО-Враца.
 29.03.2011 14:03

ОУ "Св.св.Крил и Методий"-село Добролево,община Борован,област Враца работи по проект: Училищни ателиета „Културното многообразие на област Враца” като партньор на РИО-Враца. В училището е създадено ателие „Спек