Покана за публично обсъждане на проект на Бюджет 2024 на Община Борован