Проект на план за работа на общински съвет Борован за 2023 г.за първо шестмесечие