Събития

Покана публично обсъждане на бюджет 2023 - Община Борован
 11.08.2023 10:41

                                    &n

Покана за обсъждане на проектобюджет 2022 година на Община Борован
 16.03.2022 15:00

Покана за обсъждане на проект на Бюджет 2022 година на Община Борован         Уважаеми да