Срокове за плащане

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

с.Борован, ул. "Иван Вазов"  № 1
работно време 08,00 - 17,00
тел.  09147 /  9329
e-mail: dan_sl.borovan@abv.bg

 

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ:

Данък недвижими имоти, Такса битови отпадъци, Данък върху превозните средства

  • първа вноска – от 01 март до 30 юни на текущата година
  • втора вноска – до 31 октомври на текущата година

На предплатилите до 30 април за цялата година – отстъпка 5%

Патентен данък

  • първа вноска – до 31 януари на текущата година
  • втора вноска – до 30 април на текущата година
  • трета вноска – до 31 юли на текущата година
  • четвърта вноска – до 31 октомври на текущата година

На предплатилите до 31 януари за цялата година – отстъпка 5%

През 2017г. съгласно сключен договор с ИЗИПЕЙ и БЪЛГАРСКИ ПОЩИ, задълженията за местни данъци и такси могат да се плащат във всяка една от касите на дружествата в страната. Необходимо е единствено съобщаване на ЕГН на задълженото лице.