Търгове и конкурси

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост - земеделска з


 21.01.2013 14:04

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост - земеделска з


 21.01.2013 14:02

Заповед № 32/ 14.01.2013г. за прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя в с. Нивянин


 14.01.2013 14:00

Заповед № 31/ 14.01.2013г. за прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя в с. Малорад


 14.01.2013 13:59

Заповед № 30/ 14.01.2013г. за прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя в с. Добролево


 14.01.2013 13:58

Заповед №17/ 08.01.2013г. за откриване на търг с явно наддаване на поземлен недвижим имот, намиращ се в село Добролево, община Борован


 08.01.2013 13:57

Заповед № 15/ 08.01.2013г. за прекратяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински обектни намиращи се в село Добролево


 08.01.2013 13:55

Заповед № 4/ 07.01.2013г. за прекратяване на публичен търг с явно наддаване,


 07.01.2013 13:54

Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост


 03.01.2013 13:51

Публичен търг с явно наддаване за отдадване под наем на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост, намиращ се в с.Малорад


 03.01.2013 13:48

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕ


 13.12.2012 13:47

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕ


 13.12.2012 13:44

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕ


 13.12.2012 13:42

Заповед № 454/ 04.12.2012г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински обекти, частна общинска собственост


 04.12.2012 13:40

Заповед № 456/ 04.12.2012г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост


 04.12.2012 13:39