Вътрешни правила за разпределяне на годишната субсидя на читалищата в община Борован за 2021 г.