Занаяти

В днешни дни занаятите, които са характерни за община Борованса : обущарство, каменоделства, дърворезба, дърводелство, тъкачество. Основен поминък е земеделието.

Отглеждат се предимно зърнени култури, царевица, слънчоглед, а от скоро вече и тютюн.