Заповед №67/31.03.2022 г. относно разпределяне на средства, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини в Община Борован
01.04.2022 13:41
Свали
Заповед №66/23.02.2021г. относно разпределяне на средства, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини в Община Борован
23.02.2021 16:57
Свали
Заповед №63/27.02.2020г. относно разпределяне на средства, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини в Община Борован
27.02.2020 16:55
Свали
Заповед №39/26.02.2019г. относно разпределяне на средства, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини в Община Борован
26.02.2019 10:10
Свали
Заповед №39/23.02.2018г. относно разпределяне на средства, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини в Община Борован
23.02.2018 10:08
Свали
Заповед №67/27.02.2017г. относно разпределяне на средства, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини в Община Борован
09.11.2020 08:29
Свали
Заповед № 46/08.02.2016 г. относно формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини в Община Борован за 2016 г.
09.11.2020 08:30
Свали
Заповед № 60/23.02.2015г. формули за разпределяне на средства,получени по едини разходни стандарти за дейностите и възпитанието,подготовката и обучението на децата и учениците в общинските училища и детски градини
09.11.2020 08:35
Свали
Заповед № 85/ 27.02.2013г. на Кмета на Общината
09.11.2020 08:41
Свали
Формули за разпределение на средствата получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието.
09.11.2020 09:02
Свали
Заповед 92/25/02.2011 г.
09.11.2020 09:03
Свали
О б я в л е н и е - На местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Борован
09.11.2020 09:06
Свали
О б я в л е н и е - На местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Борован
09.11.2020 09:07
Свали
О б я в л е н и е - На местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Борован
09.11.2020 09:08
Свали