Годишен доклад за наблюдение изпълнението на плана за развитие на Община Борован за 2014-2020 г. – 2020 г.
29.03.2021 15:48
Свали
Годишен доклад за наблюдението изплънението на общински план за развитите на община Борован 2014-2020г.- за 2019 г.
23.04.2020 12:06
Свали
Годишен доклад за наблюдение изпълнението на план за развитието на община Борован за 2014-2020 г.- 2018 година
27.05.2019 12:05
Свали
Междинна оценка за изпълнението на общински план за развитие на Община Борован за периода 2014 - 2020
27.05.2019 12:04
Свали
Актуализация на Общински план за развитие на Община Борован
19.12.2017 11:59
Свали
Общински план за развитие на Община Борован 2014 - 2020 г. (актуализиран вариант, 2018 г.)
19.12.2017 12:02
Свали
Доклад за наблюдение на изпълнението за 2015 година на Общински план за развитие на Община Борован 2014 – 2020 г.
18.04.2016 16:02
Свали
Общински план за развитие на Община Борован 2014г. - 2020г.
20.08.2014 11:58
Свали