Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

-Служебни справки в избирателните списъци;

-Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;

-Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Активна е и възможността за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез гласово повикване от стационарен или мобилен телефон:

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК)
18.11.2021 11:28
Свали
ГРАФИК
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ В ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН 20.11.2021Г. ОТ СИК/ПСИК В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВАН

18.11.2021 11:22
Свали
ГРАФИК
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ В ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН 13.11.2021Г. ОТ СИК/ПСИК В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВАН

11.11.2021 16:49
Свали
Списък на заличените лица
02.11.2021 16:06
Свали
Съобщение за гласоподаватели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето
01.11.2021 13:50
Свали
Заповед за образуване на Подвижни избирателни секции община Борован
01.11.2021 08:12
Свали
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВРАЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНА БОРОВАН НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО УСТРОЙСТВО ЗА ЕЛЕКТРОННО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ПО ГРАФИК
28.10.2021 09:44
Свали
Заповед за избирателните секции на територията на община Борован за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не им позволява да упражнят правото си на глас в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021г
22.10.2021 15:55
Свали
Заповед №333/06.10.2021г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на кандидатите , партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания в избори за ПВР/НС на 14.11.2021г.
06.10.2021 14:12
Свали
СЪОБЩЕНИЕ с важни дати и срокове
05.10.2021 11:38
Свали
Покана за провеждане на консултации за сформиране на СИК/ПСИК в община Борован за провеждане на избори за ПВР/НС на 14.ноември 2021г.
05.10.2021 09:37
Свали
Предварителни избирателни списъци община Борован
30.09.2021 16:03
Свали
Заповед за определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци на територията на община Борован за изборите за ПВР/НС на 14.11.2021г.
29.09.2021 15:19
Свали
Заповед №326 от 23.09.2021 г за образуване на избирателни секции
24.09.2021 10:04
Свали
Хронограма
24.09.2021 10:17
Свали