Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
17.05.2021 16:31
Свали
Обявление за изменение
20.01.2021 11:06
Свали
Обявление за възложена поръчка
19.04.2019 08:32
Свали
Договор
17.04.2019 08:35
Свали
Решение
27.09.2018 08:38
Свали
Доклад
27.09.2018 08:38
Свали
Протокол 3
27.09.2018 08:40
Свали
Протокол 2
27.09.2018 08:41
Свали
Съобщение за отваряне на цени
03.09.2018 08:42
Свали
Протокол 1
20.07.2018 08:43
Свали
Разяснение
14.06.2018 08:44
Свали
Детайли към проекта
01.06.2018 08:45
Свали
Разяснение
01.06.2018 08:46
Свали
Уточняваща информация
01.06.2018 13:34
Свали
Проект на договор
21.05.2018 13:33
Свали
Уточняваща информация
21.05.2018 13:32
Свали
Приложение № 6- МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
21.05.2018 08:48
Свали
Приложение № 7 - Технически спецификации
21.05.2018 08:49
Свали
Приложение 5.1. - КС (във формат Excel)
21.05.2018 08:50
Свали
Приложение от №1 до №5 - Образци
21.05.2021 08:51
Свали
ЕЕДОП
21.05.2018 08:53
Свали
Указания
01.01.1970 02:00
Свали
Решение
21.05.2018 08:55
Свали
Обявление
21.05.2018 08:55
Свали