ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН 2021 – 2027 г. за 2023 г.

24.04.2024 16:47
Свали
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН 2021 – 2027 г. за 2022 г.
11.04.2023 16:44
Свали
Зона за интегриран подход - Пътят на Ботевата чета през Община Борован
01.03.2023 14:15
Свали
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН 2021 – 2027 г. за 2021 г.

10.03.2022 11:33
Свали
План за интегрирано развитие на Община Борован, област Враца за периода 2021-2027 г.
31.03.2021 15:30
Свали
Протокол от неприсъствено обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Борован за периода 2021-2027 г.
15.03.2021 11:50
Свали
Проект за План за интегрирано развитие на община Борован за периода 2021 г. - 2027 г.
04.03.2021 11:34
Свали
Покана за обществено обсъждане на Проект на ПИРО 2021 г. - 2027 г. на община Борован
04.03.2021 11:42
Свали