Програма ROMACT

ВКЛЮЧВАНЕ НА РОМИТЕ НА МЕСТНО РАВНИЩЕ  ПОДХОДЪТ ROMACT

През месец август инж.Десислава  Тодорова – кмет на Община Борован, подписа  договор за партньорство и включване на общината в Програма ROMACT на Европейската комисия.  Основна цел на Програма ROMACT е включване на ромите на местно равнище!

Европейската комисия и Съвета на Европа  стартират през 2013 г. програма ROMACT, която е съвместна инициатива за подпомагане на кметове и общински органи за работа в сътрудничество с местните ромски общности за разработване на политики и публични услуги, които да приобщават всички, включително ромите.

ROMACT е предназначена да подобрява отговорността и отчетността на местните органи, особено на официални лица на изборни длъжности и висши държавни служители, по отношение на маргинализирани ромски общности. Тя е съсредоточена върху създаването на постоянни политически ангажименти, които ще дадат импулс на устойчиви планове и мерки за приобщаване на ромите.

ROMACT се изпълнява в 66 общини от 6 държави: България, Италия, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия.

На местно ниво предстои създаване на работна група, която да работи съобразно целите и дейностите на програмата, като координатор на програмата за община Борован бе определена госпожа Илияна Донкова – зам.кмет „Хуманитарни дейности"


Заповед на Кмета на община Борован за сформиране на общинска работна група

Правилник за уреждане на функциите, структурата и организацията на дейността на Общинска работна група за реализиране на местната политика за интеграция на ромите

 

 

Кръгла маса по проблемите на ромската общност се проведе в община Борован
 28.03.2017 11:53

На 22 март в Музикалната зала на Читалище „Цани Иванов“ Борован, се проведе кръгла  маса  между представители на Местната активна група на ромската общност (МАГ) и представители на местната власт в община Борован.

Работна среща на Общинска работна група в Община Борован
 09.12.2016 11:49

На 9 декември се проведе проведе първа работна среща на Общинска работна група по програма Ромакт. Фасилитатор на срещата бе  госпожа Александра Райкова, челен на националния екип по програма Ромакт и Цонко Цонев - експерт по Ромакт

Обучение на Общинска работна група по Ромакт
 09.12.2016 11:46

На 28 ноември 2016 година се проведе обучение  на  участниците в Общинска работна група по програма Ромакт. Фасилитатор на срещата бе  госпожа Александра Райкова , челен на националния екип по програма Ромакт и Цонко Цонев -