Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ - за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
07.11.2020 11:11
Свали
Искане за издаване на документ
07.11.2020 11:12
Свали
Заявление за издаване на данъчна оценка
08.11.2020 08:37
Свали
Декларация по чл.14 от змдт за облагане с данък върху недвижимите имоти
08.11.2020 08:39
Свали
Декларация по чл.54, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил
08.11.2020 08:41
Свали
Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили
08.11.2020 08:44
Свали
Декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
08.11.2020 08:46
Свали
Декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата
08.11.2020 08:47
Свали
Декларация по чл.61Р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
08.11.2020 08:49
Свали
Декларация по чл.61X отЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници
08.11.2020 08:50
Свали
Декларация по чл.117 от ЗМДТ във връзка с чл.175, ал.1 от ЗВМД за притежаване на куче
08.11.2020 08:52
Свали