С Ъ О Б Щ Е Н И Е

               Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на  9 юни 2024 г., Общинска администрация – Борован уведомява гражданите:

 • Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 29 април 2024 г.
 • Гражданите на други държави-членки на ЕС, които желаят да бъдат вписани в избирателен списък, представят декларация по образец в общинската администрация по адрес на пребиваване в Република България – в срок до 29 април 2024 г.
 • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – в срок до 25 май 2024 г.
 • Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянен адрес или по настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес – в срок до 25 май 2024 г. При образувана избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия заявления могат да се подават до 3 юни 2024.
 • Само кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – в срок до 25 май 2024 г.
 • На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 29 май 2024 г.
 • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация – в срок до 1 юни 2024 г.

      Заявления в Община Борован се подават:

 • в сградата на Община Борован на адрес:

с.Борован , ул. „Иван Вазов“ №1, ЦАО от 08,30 ч. до 17,00 ч.

 • за населените места на Община Борован  :

            в кметствата на населените места

 

  Справки в избирателните списъци могат да се правят:

 • на обявените със заповед на Кмета на Община Борован места;
 • на интернет страницата на ГД „ГРАО“ – http://www.grao.bg/elections
 • на интернет страницата на Община Борован– http://www.borovan.bg
 • на телефон 0896709642

 

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК/ПСИК ОТ ОБЩИНА БОРОВАН НА 08.06.2024Г.
05.06.2024 10:38
Свали
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА ЗА ИЗБОРИ ЕП/НС
28.05.2024 16:58
Свали
Заповед образувани ПСИК - ЕП-НС
25.05.2024 18:26
Свали
Заповед- избирателни секции за избиратели с увредено зрение или затруднение в придвижването -ЕП-НС
23.05.2024 09:25
Свали
ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИ ЕП/НС
17.05.2024 16:53
Свали
П О К А Н А за провеждане на консултации за определяне съставите на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на община Борован за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г.


15.05.2024 11:25
Свали
КАМПАНИЯ ЕВРОИЗБОРИ
29.04.2024 13:34
Свали
П О К А Н А
за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Борован за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г.

25.04.2024 13:52
Свали
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
24.04.2024 15:20
Свали
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 9 ЮНИ 2024Г.
24.04.2024 15:13
Свали
Какво означава изискването за уседналост в изборите за членове на Европейски парламент от Република България?
15.04.2024 11:09
Свали
Заповед за определяне местата на поставяне на предварителни избирателни списъци
15.04.2024 11:01
Свали
Заповед образуване на секции
15.04.2024 11:00
Свали