Новини

Съобщение на ЧЕЗ
 19.04.2021 12:56

Съобщение на ЧЕЗ 

Заповед №109/31.03.2021г. на Кмета на Община Борован относно сформиране на постоянно действаща комисия по чл. 5, ал. 1 от Наредба №3 от 27 януари 2021г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните.
 14.04.2021 09:43

Заповед №109/31.03.2021г. на Кмета на Община Борован  относно сформиране на постоянно действаща комисия по чл. 5, ал.

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 14.04.2021 09:35

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

ОБЩИНА БОРОВАН ПРОДЪЛЖАВА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГАТА "ПАТРОАЖНА ГРИЖА"
 13.04.2021 13:48

През месец април 2021 година, община Борован беше одобрена по процедура BG 05M9OP001-6.002 „Патронажа грижа +“ финансирана по Оперативна програма „Развитите на човешките ресурси“, по приоритетни

Поздравителен адрес по случай 7-април международният ден на здравето и здравния работник.
 07.04.2021 09:55

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС   УВАЖАЕМИ МЕДИЦИ, Изразявам своите най-сърдечнии поздрави и благопожелания по случай 7-април международният ден на здравето и здравния работник. Повече от година лека

Заповед №111/01.04.2021г. относно обявяване на пожароопасен сезон горските територии на Община Борован
 05.04.2021 11:39

  Заповед №111/01.04.2021г. относно обявяване на пожароопасен сезон горските територии на Община Борован

ОБЯВА ОТ ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНАТА
 31.03.2021 13:09

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  ИНФОРМИРА  Със заповед № ОХ-188/10.03.2021г. на министъра на

Съобщение относно провеждане на конкурс за избор на здравен медиатор в община Борован.
 29.03.2021 13:30

Във връзка с обявен конкурс за избор на „Здравен медиатор“, информираме, че събеседването с подалите документи за участие в конкурса  ще се проведе на 31.03.2021г. от 10,00 часа в сградата на община Борован

Списък на горските територии - държавна собственост, където пашата на селскостопански животни е забранена
 24.03.2021 14:41

Заповед 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР
 22.03.2021 08:53

ОБЩИНА БОРОВАН Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор  Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование

Заповед № РД 09-703 от 16.03.2021г на МОН
 18.03.2021 08:57

Запознайте се с целия текст на заповедта от ТУК

Заповед № РД-01-75 от 15.03.2021г. на РЗИ Враца
 17.03.2021 16:35

Запознайте се с целия текст на заповедта от ТУК

Заповед №РД-01-68 от 11.03.2021 г. на РЗИ Враца
 17.03.2021 11:19

Запознайте се с целия текст на заповедта от ТУК

Заповед № РД - 01-63 от 09.03.2021 г. на РЗИ Враца
 17.03.2021 11:18

Запознайте се с целия текст на заповедта от ТУК

Заповед № РД-09-608 от 11.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката
 17.03.2021 11:16

Запознайте се с целия текст на заповедта от ТУК