Новини

Заповед № 162 от 02.06.2023г. във връзка с чл.62 от Закона за лечебните растения, за осъществяване контрол върху нерегламентираното събиране на липов цвят на територията на община Борован
 02.06.2023 15:07

Заповед № 162 от 02.06.2023г. във връзка с чл.62 от Закона за лечебните растения, за

Обява за подбор на персонал по Проект „Укрепване на общинския капацитет в община Борован“
 01.06.2023 16:20

Обява за подбор на персонал по Проект „Укрепване на общинския капацитет в общ

Национален младежки конкурс на тема „Аз за моята община: един проблем – едно решение“ обяви Националното сдружение на общините
 31.05.2023 10:28

АНКЕТНА КАРТА
 26.05.2023 13:48

АНКЕТНА КАРТА
 26.05.2023 13:48

Заповед № 155 от 16.05.2023г. на Кмета на община Борован във връзка с настъпване на етап"Восъчна зрялост" на посевите от житни култури и обявяване на пожароопасен сезон на територията на община Борован
 16.05.2023 11:11

Заповед № 155 от 16.05.2023г. на Кмета на община Борован във връзка с нас

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ " ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИГ БОРОВАН - ВРАЦА - ВЪРШЕЦ"
 09.05.2023 15:59

Община Борован подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект BG05SFPR002-2.002-0161-С01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Борован”.
 04.05.2023 11:48

Община Борован подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект BG05SFPR002-2.002-01

Встъпителна конференция по Проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ група Борован-Враца-Вършец”
 27.04.2023 12:32

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК
 07.04.2023 11:55

                                                            &

На 9 април 2023г. изтича срокът за премахване на агитационните материали във връзка с произведените избори за Народно събрание на 02.04.2023г.
 06.04.2023 12:01

На 9 април, неделя, изтича срокът за премахване на агитационните материали във

Обявление за издадена Заповед за одобряване на ПУП кв. 121 с. Малорад
 24.03.2023 10:23

Заповед № 84 от 22.03.2023г. за пожароопасен сезон
 22.03.2023 07:21

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА БОРОВАН
 21.03.2023 13:54

С Ъ О Б Щ Е Н И Е           Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на  02 април 2023 г., общинска администрация Боров

Поздравителен адрес 8 ми март
 08.03.2023 08:59