Новини

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНА БОРОВАН
 16.08.2022 16:39

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНА БОРОВАН
 16.08.2022 16:38

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНА БОРОВАН
 16.08.2022 16:35

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

Уведомление от ДДД ИНСЕКТА КОНТРОЛ ЕООД за пръскане против комари на 19.08.2022г.
 16.08.2022 16:33

уведомление

До 7 август 2022 г. се забранява поддържането на постоянно затревените площи и обработваемите земи в страната
 26.07.2022 16:45

До 7 август 2022 г. се забранява поддържането

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ” НА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 1 И 2 В ОБЩИНА БОРОВАН
 21.07.2022 08:37

ОБЩИНА  БОРОВАН, ОБЛАСТ  ВРАЦА   З А П О В Е Д № 187/21.07.2022 г. На осно

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНА БОРОВАН
 08.07.2022 08:46

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

Уведомление от ДДД ИНСЕКТА КОНТРОЛ ЕООД за пръскане против комари на 08.07.2022г. от 21,30ч. в община Борован
 05.07.2022 13:21

Уведомление

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ” НА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 1 И 2 В ОБЩИНА БОРОВАН
 04.07.2022 15:18

                                                            &n

Уведомление за инвестиционно предложение
 21.06.2022 16:47

Уведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНА БОРОВАН
 16.06.2022 10:57

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

Покана за формиране на партньорство за създаване на местна инициативна група (МИГ) на териториите на прилагане на (ВОМР)
 14.06.2022 14:29

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНА БОРОВАН
 07.06.2022 16:26

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНА БОРОВАН
 07.06.2022 16:25

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

Предварително уведомление от "Електроразпределителни мрежи Запад" АД
 06.06.2022 10:25

" Електроразпределителни мрещи Запад " АД уведомява клиентите си, че на 08.06.2022г. за периода от 09,00часа до 16,00часа ще има прекъсване на ел.захранването за село Борован.   Моля, да ни извините за предиз