Новини

Съобщение за обработки дезакаризация на тревни площи
 08.04.2024 17:01

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОРОВАН   С Ъ О Б Щ Е Н И Е   &n

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО НА 09.04.2024Г И НА 12.04.2024Г. НА ЕП АГИНО
 05.04.2024 15:59

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО НА 09.04.2024Г И НА 12.04.2024Г. НА ЕП АГИНО

Започна раздаването на хранителните пакети за жители на Община Борован по Програмата за храни и основно материално подпомагане – операция Подкрепа, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс
 05.04.2024 10:48

           ОБЩИНА БОРОВАН   В изпълнение на Програмата за храни и основно материално подпомагане – операция Подкрепа, съфинансирана от Европейския социал

Обществено обсъждане за гражданите на община Борован на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0108 „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР “ В залата на Читалище "Цани Иванов" с.Борован Община Борован на 27 март 2024 година (сряда) от 11:00 ч.
 25.03.2024 16:24

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО НА 20.03.2024Г И НА 22.03.2024Г. НА ЕП ЖАРОВ
 18.03.2024 16:48

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО НА 20.03.2024Г И НА 22.03.2024Г. НА ЕП ЖАРОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО НА 20.03.2024Г И НА 22.03.2024Г. НА ЕП АГИНО
 18.03.2024 16:45

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО НА 20.03.2024Г И НА 22.03.2024Г. НА ЕП АГИНО

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНА БОРОВАН
 12.03.2024 10:41

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

ДО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
 06.03.2024 14:05

 УВЕДОМЛЕНИЕ ПРЕДИ НАСТЪПВАНЕ НА ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА БОРОВАН ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ - 01.03.2024г.
 01.03.2024 15:39

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите
 13.02.2024 10:04

Съобщение  съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Уведомление до заинтересовани страни и общественост на територията на община Борован , във връзка със започване на строителни дейности на територията на община Борован за реализацията на проект " Газопровод свързващ ПГХ" Чирен" със съществуваща газопреносна мрежа на "БУЛГАРТРАНСГАЗ"ЕАД в района на с.Бутан, етап Линейна част, подетап2 "Линейна част от км 15+831.23 до км 41+157.69 и шлейф от СОГ Чирен 3 до точката на включване в " ПГХ Чирен"
 12.02.2024 10:22

Уведомление до

Съобщение за обществено порицание на Борислав Даниелов Кискимски
 08.02.2024 14:23

Агенция по заетостта стартира прием на заявления за обучение с ваучери за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност
 23.01.2024 13:16

Агенция по заетостта стартира прием н

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЕРМ-ЗАПАД ЕАД ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО НА 25.01.2024Г.
 23.01.2024 09:22

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЕРМ-ЗАПАД ЕАД ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО НА 25.01.2024Г.

Покана за публично обсъждане на проект на Бюджет 2024 на Община Борован
 22.01.2024 12:26